ដឹ អឹមអិល វីឡា

ដឹ អឹមអិល វីឡា

គម្រោង ដឹ អឹមអិល វីឡា មានអាសយដ្ឋានស្ថិតក្នុងភូមិដូង សង្កាត់ស្ពានថ្ម ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ផ្តល់ជូនជាប្រភេទផ្ទះប្រណីត វីឡាព្រីនស៍ វីឡាទោល វីឡាភ្លោះ និងផ្ទះអាជីវកម្ម។

Delivering Great New Projects

---

N/A

Make Your Realty Dreams a Reality

---

N/A

OUR GALLERY

សោភ៍ណភាពនៃការរចនា

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ អឹមអិល មង្គល រៀលធី។ នៅទីនេះ ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ និងបើកទូលាយ គឺជាតម្លៃស្នូលរបស់យើង។

យើងរងចាំស្វាគមន៍រាល់ការសាកសួរព័ត៌មានអំពីគម្រោងរបស់យើង។ អតិថិជន គេជាអាទិភាពទីមួយរបស់យើង។