ផ្ទះអាជីវកម្ម

ផ្ទះអាជីវកម្ម

អំពីគម្រោង

ផ្ទះអាជីវកម្ម

រូបរាងប្រណីតដ៏ពិសេស

ផ្ទះអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរាប់ពាន់នាក់មើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ នៅពេលឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ផ្ទះអាជីវកម្ម ស្ថិតនៅលើផ្លូវធំ ជិតច្រកចូលរបស់គម្រោង អឹមអិល ហ្រ្គីន លែន ដែលអាចឱ្យអតិថិជនមើលឃើញច្បាស់ និងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងគម្រោងទាំងអស់ និងអតិថិជនរាប់ពាន់នាក់ឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ផ្ទះអាជីវកម្មនេះ បានរចនាឡើងមានច្រើនជាន់ ជាមួយនឹងពិដានខ្ពស់ស្រឡះ និងវេរ៉ង់ដាជាច្រើន។ ភាពជោគជ័យកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកនៅផ្ទះអាជីវកម្មនេះ។

Land Size

៤.១ម x ២៣ម

House Size

៤.១ម x ១៦ម

House Storeys

House Area

២៤០

Bedrooms

Bathrooms

Parking

Terrace & Verandas

វេរ៉ង់ដា ២
កម្រងរូបភាព

សោភ័ណភាពនៃការរចនា

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ អឹមអិល មង្គល រៀលធី។ នៅទីនេះ ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ និងបើកទូលាយ គឺជាតម្លៃស្នូលរបស់យើង។

យើងរងចាំស្វាគមន៍រាល់ការសាកសួរព័ត៌មានអំពីគម្រោងរបស់យើង។ អតិថិជន គេជាអាទិភាពទីមួយរបស់យើង។