ប្រូម៉ូសិនពិសេសនារដូវវស្សា របស់គម្រោង ML TIARA

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $35,000 និងថែមជូនទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max 1 គ្រឿង សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង ML Tiara ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់!

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍