ប្រូម៉ូសិនពិសេសនារដូវវស្សា របស់គម្រោង The ML Park

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $13,000 និងថែមជូនថែមជូនសម្ភារអេឡិចត្រូនិចក្នុងផ្ទះដូចជា ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង The ML Park ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់!

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍