ខែ​សីហា 2023

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $35,000 និងថែមជូនទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max 1 គ្រឿង សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង ML Tiara ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $13,000 និងថែមជូនថែមជូនសម្ភារអេឡិចត្រូនិចក្នុងផ្ទះដូចជា ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង The ML Park ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $20,000 និងថែមជូនទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max 1 គ្រឿង សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង ML Green Land ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ 10 ផ្ទះដំបូង ក្នុងឱកាសបើកលក់ប្រភេទផ្ទះថ្មី វីឡារីលែកក្នុងគម្រោង ML Green Land។ សូមរួសរាន់ឡើង! កុំឲ្យឱកាសពិសេសនេះកន្លងហួសទៅ!