អឹមអិល ធារ៉ា

១៥០ ពាន់ ម២

ផ្ទៃដី

៣០០

ចំនួនផ្ទះ

៣០ ០០០ ម២

ផ្ទៃបៃតង

៥ ២២០ ម២

តំបន់អាជីវកម្ម

១៦

ហាងលក់រាយ

អាងហែលទឹក

មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍
អឹម អិល ធារ៉ា

ជ្រើសរើសផ្ទះក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក

Architects Designers

ធារ៉ា ឃ្វីន

ធារ៉ា ឃ្វីន

Bedroom: 7

Bathroom: 9

Floors: 3

Terrace: 1

Parking: 4 (cars)

Single_villa

ធារ៉ា ទោល

ធារ៉ា ទោល

Bedroom: 4

Bathroom: 4

Floors: 2

Terrace: 1

Parking: 2 (cars)

Link shop

ធារ៉ា កូនកាត់

ធារ៉ា កូនកាត់

Bedroom: 4

Bathroom: 5

Floors: 3

Terrace: N/A

Parking: 1 (car)

Prince-A_villa_Building

ធារ៉ា ព្រីន-A

ធារ៉ា ព្រីន-A

Bedroom: 6

Bathroom: 7

Floors: 3

Terrace: 1

Parking: 4 (cars)

tiara-PRINCE-B-old-11

ធារ៉ា ព្រីន-B

ធារ៉ា ព្រីន-B

Bedroom: 6

Bathroom: 6

Floors: 3

Terrace: 1

Parking: 3 (cars)

shophouse_Building

ធារ៉ា ផ្ទះអាជីវកម្ម

ធារ៉ា ផ្ទះអាជីវកម្ម

Bedroom: 5

Bathroom: 6

Floors: 4

Terrace: N/A

Parking: 1 (car)

អឹម អិល មង្គលរៀលធី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ អឹមអិល ធារ៉ា

អំពីក្រុមហ៊ុន

លក្ខណៈពិសេស

500,000 m2

ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ

ជំនាញអចលនទ្រព្យដីធ្លី ទៅជាវិស្វករ និង ការលក់

1500

ផ្ទះដែលបានលក់ដាច់

ទិញដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក

50+

បទពិសោធន៍

ក្រុមការងារដឹកនាំអឹម អិល មង្គលរៀលធី

5

ទីតាំងគម្រោង

នៅតំបន់នានានៃរាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំ។ នៅអឹម អិល មង្គលរៀលធី, ការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់និងបើកចំហគឺជាតម្លៃស្នូលរបស់យើង ។ យើងស្វាគមន៍រាល់ការសាកសួរអំពីគម្រោងរបស់យើង។ អតិថិជនរបស់យើងតែងតែជាអាទិភាពទីមួយរបស់យើង។