រីករាយពិធីកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ! ពីគម្រោង អឹមអិល ធារ៉ា

រីករាយពិធីកាន់បិណ្ឌ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ! ពីគម្រោង អឹមអិល ធារ៉ា នឹងផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសមិនធ្លាប់មាន ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ $30,000 និងថែមជូនម៉ូតូ Vespa GTS SuperSport 1 គ្រឿងភ្លាមៗ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង អឹមអិល ធារ៉ា។ ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 រហូតដល់ថ្ងៃទី 22 តុលា 2023 តែប៉ុណ្ណោះ! រួសរាន់ឡើង! សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះ!

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍