ប្រូម៉ូសិន

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $35,000 និងថែមជូនទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max 1 គ្រឿង សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង ML Tiara ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $13,000 និងថែមជូនថែមជូនសម្ភារអេឡិចត្រូនិចក្នុងផ្ទះដូចជា ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង The ML Park ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រូម៉ូសិនរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយ! សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $20,000 និងថែមជូនទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max 1 គ្រឿង សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង ML Green Land ឥឡូវនេះ។ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ 10 ផ្ទះដំបូង ក្នុងឱកាសបើកលក់ប្រភេទផ្ទះថ្មី វីឡារីលែកក្នុងគម្រោង ML Green Land។ សូមរួសរាន់ឡើង! កុំឲ្យឱកាសពិសេសនេះកន្លងហួសទៅ!

បង់តិច ចំណេញច្រើន! ជាមួយគម្រោង អឹមអិល ធារ៉ា! សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសពាក់កណ្តាលឆ្នាំ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោងដោយលោកអ្នកអាចបង់ត្រឹមតែ 20% ដោយគ្មានការប្រាក់បានរយៈពេលរហូតដល់ 12 ខែ។ នៅចាំអីទៀត!? សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ចំណេញនេះកន្លងហួសទៅ! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

បង់តិច ចំណេញច្រើន! ជាមួយគម្រោង អឹមអិល ហ្រ្គីន លែន! សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសពាក់កណ្តាលឆ្នាំ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោងដោយលោកអ្នកអាចបង់ត្រឹមតែ 30% ដោយគ្មានការប្រាក់បានរយៈពេលរហូតដល់ 12 ខែ។ នៅចាំអីទៀត!? សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ចំណេញនេះកន្លងហួសទៅ! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍